Obzorja na Tisi

Program manifestacije

18,00 sati

Plato ispred Doma kulture

Otkrivanje biste Josifa Marinkovića

Autori biste: Zoran Ivanović i Mirjana Družetić Ivanović

Nastup hora OŠ ’’Miloje Čiplić’’

  1. Josif Marinković: Zvonce
  2. Dimitrije O. Golemović: Ova kuća bogata

Dirigent: Sofija Gurjanov Jegdić

18,30 sati

Dom kulture, Galerija TAA

Promocija monografije

„Obzorja na Tisi“ – Dani Josifa Marinkovića

Autor: Stevan Davidović

Koautor i stručni konsultant: Marija Adamov, muzikolog

Izvođenje kompozicija:

  1. Svetozar Saša Kovačević: Kap kiše

Bojana Panovska, mecosopran

Korepetitor: Slađana Gajić

  1. Josif Marinković: Oj Meseče

Ljubomir Popović, tenor

Korepetitor: Tina Nikolovski

Promocija kompakt diska

Solo pesme sa Pozivnog kompozitorskog konkursa

„Obzorja na Tisi“ – Dani Josifa Marinkovića

Odabir pesama: Dimitrije O. Golemović, etnomuzikolog i kompozitor

Mastering: Zoran Jerković, dizajner zvuka

 

19,15 sati

Dom kulture, Galerija ’’Selo’’

Otvaranje izložbe povodom jubileja 25. ’’Obzorja na Tisi’’

Autor izložbe: Jelena Paulјev, istoričar umetnosti

20,00 sati

Dom kulture, pozorišna sala

Otvaranje manifestacije

Dodela Plaketa ’’Josif Marinković’’

Koncert ’’Darovi Obzorja’’

Solo pesme sa Pozivnog kompozitorskog konkursa

„Obzorja na Tisi“ – Dani Josifa Marinkovića

Nastupaju:

Dragana Popović, mecosopran

Ana Aleksić Šajrer, sopran

Ljubomir Popović, tenor

Predrag Kačavenda, bariton

Korepetitor: Tina Nikolovski