1. május 3-án a törökbecsei Községi Művelődési Házban Törökbecse királyi közjegyzőjének Istvánffy István (1840-1924) tiszteletére ünnepi másort

Istvánffy Budapesten végezte el a jogi tanulmányokat, ahol letette az igazságügyi vizsgát, majd megnyitotta ügyvédi irodáját Törökbecsén. Ezt követően az igazságügyi miniszter Törökbecse királyi közjegyzőjének nevezett ki, és időközben tagja lett az Árvizek és Belvízi Védelemért felelős Törökbecsei Egyesületnek. Az árvízkockázat során kapott érdemeire kormányzati elismerést kapott. Ugyanis tagja volt annak a küldöttségnek, amelynek sikerült meggátolni a már elfogadott technikai tervet a Tisza folyásának szabályozásáról, ami szerint a folyó több kilométerre elkerülte volna a települést és ez katasztrofális következményekkel járt volna a település fejlődésére. Ő volt az, aki a Leiningen szoborbizottság elnökeként sikeres gyűjtést szervezett gróf Leiningen-Westerburg Károly aradi vértanú bronzszobrának a felállítására, szerkesztőbizottsági tagja volt a Torontál című hetilapnak, igazgatósági tagja a Törökbecsei Takarékpénztárnak és elnöke a törökbecsei társaskörnek.

A törökbecsei Idegenforgalmi Szervezet és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara támogatásával kétnyelvű emléktáblát helyeztek Istvánffy Úri (ma Sonja Marinković) utca 9. alatti egykori házának a falára. Az emléktábla felavatása előtt a törökbecsei katolikus temetőben Mellár József plébános újjászentelte Istvánffy István családi síremlékét, amit a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából Link Lajos, az Aracs 95 Polgárok Társulásának az elnöke újított fel erre az alkalomra.

A megemlékezés a törökbecsei Községi Művelődési Házban folytatódott, ahol Kiss Márton Ottó törökbecsei  kabinetvezető és dr. Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke, valamint Tatjana Vlaőkalin és prof. Ljubica Kiselički mondott ünnepi köszöntőt.