У петак, 28. фебруара 2020. године са почетком у 19,00 сати биће отворена Изложба фотографија ПОЗИТИВ аутора Горана Добожанова из Новог Бечеја.

Дом културе општине Нови Бечеј

Галерија ’’Село’’