U sredu, 15.12.2016. u galeriji ‘’Selo’’ Doma kulture opštine Novi Bečej otvorena je Izložba radova učenika Škole za dizajn ‘’Bogdan Šuput’’ iz Novog Sada povodom obeležavanja 120 godina od rođenja Save Šumanovića.

Sve pristne pozdravili su Edit Zerebelji-Tenji i Novica Blažin, direktor ustanove, istakavši da mu je veoma drago što je Dom kulture uspostavio saradnju sa umetničkom školom ‘’Bogdan Šuput’’ i da će naši sugrađani uživati u interesantnoj izložbi koji su nam priredili učenici ove škole zajedno sa svojim mentorima.

Izložbu je publici predstavio prof. Đura Radišić koji je idejni tvorac i organizator izložbe, istakavši da škola nosi ime jednog od začetnika srpske i jugoslovenske moderne, slikara Bogdana Šuputa,  kojeg je prerana smrt prekinula u stvaralačkom usponu, a grupa profesora ove škole je, osvedočena uspehom izložbi koje je škola imala u Muzeju grada i Galeriji Zrno u Novom Sadu 2014. godine povodom obeležavanja 100-godišnjice od rođenja Bogdana Šuputa, uzela na sebe odgovornost da obeleži jubilej 120 godina od rođenja jednog od najznačajnih srpskih slikara, Save Šumanovića.

Na izložbi su predstavljeni  radovi učenika Škole za dizajn ‘’Bogdan Šuput’’ različitih smerova, tako da je publika mogla da vidi  različite  tradicionalne  materijale i tehnike, ali i dela rađena modernim tehnologijama informacionog doba, što je jedan od   razvojnih ciljeva škole. U okviru izložbe bila je održana modna revija na kojoj su predstavljeni radovi učenika smera – dizajn tekstila.

Otvaranju izložbe prisustvovala je grupa učenika ove škole zajedno sa svojim profesorima i mentorima (Lidija Stanković, Maja Žižakov, Divna Stefanović-Tilić, Dragan Vojvodić, Kosta Homa, Đorđe Švonja) i prof. Ivana Vlajkov iz Mašinske škole u Novom Sadu, čiji su učenici takođe učestvovali radom ‘’Crveni zid’’ na izložbi.

Škola za dizajn Bogdan Šuput otvorena je 1948. godine pod imenom  ‘’Škola za primenjenu umetnost” od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Uspešni rezultati koji su ostvareni tokom njenog 68 godina dugog trajanja potvrda su potrebe i težnje vojvođana da se otvori jedna školska ustanova za obrazovanje  stručnjaka za primenjene umetnosti (koje danas zovemo dizajnerima) i vizionarskog nastojanja njenih osnivača.

U školi je trudom više generacija predavača, učenika, roditelja i šire zajednice stvaran ambijent za nesmetano istraživanje, izražavanje  i  komunikaciju sa strukom, tradicijom svog i drugih naroda, kao i negovanje osećanja pripadnosti  širem evropskom prostoru.

Škola nalazi u Novom Sadu, u ulici Janka Veselinovića 22. U njoj ima mesta za 400-tine đaka na sledećih  pet obrazovnih profila: grafički dizajn, dizajn enterijera, dizajn tekstila, dizajn ambalaže, likovni tehničar  i odelenja sa nastavom na mađarskom jeziku. Školovanje traje četiri godine.

Škola za dizajn Bogdan Šuput ostvaruje svoju dugogodišnju javnu delatnost učešćem na mnogim manifestacijama u zemlji i inostranstvu, sajmovima obrazovanja, učeničkim kolonijama i izložbama.

Odlukom Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Škola za dizajn Bogdan Šuput određena je za školu od Izuzetnog značaja za AP Vojvodinu.