U utorak, 28. marta 2017. godine u galeriji ‘’Selo’’ Doma kulture otvorena je Izložba slika akademske slikarke iz Novog Sada, Maje Erdeljanin. Na izložbi su predstavljeni radovi iz dva ciklusa ‘’Dobri trenuci’’ i ‘’Dani svesnosti’’, a oba ciklusa u likovnom smislu predstavljaju sublimaciju svega što je Maja radila u slikarstvu do sada.

Radovi na platnu ili papiru nastali su u protekloj deceniji (2006-2016) od recikliranih slikarkinih radova sa izložbi drugih koncepcija, doslikavani su prema tematici koju bi nosio određeni dan i kolažirani kopijama stranica knjiga, novinskim člancima, plaćenim računima, ulaznicama za muzeje i bioskope, flajerima, kao simbolima informacija.

Izložbu je otvorila Edit Zerebelji Tenji, a radovi će biti izloženi do 25. aprila.

‘’…. Prvi put posmatraču prepričavam određeni događaj, a sve sa namerom da nakon proživljenog, zajedno sa mnom, dođe do zaključka da je svaki dan poklon, a da smo mi ti koji ćemo mu se radovati ili ga nezaintresovano odložiti u stranu…’’

‘’…Neki dani su drugačiji od drugih. Njih pamtimo. Oni prerastu u godišnjice. Rođenja, smrti, važni pozivi, prvi susreti, kupovine, prodaje, odluke, nezgode… Imamo utisak da je naš život mapiran takvim danima i da veze među njima kao tačkama u vremenu čine kostur našeg života. Ali, njegov najveći deo su zapravo oni dani koje ne upamtimo ni po čemu, koji su isti kao i drugi. Tokom tih dana proživimo i primimo mnoštvo informacija koje se nemo sklone u stranu čim naiđu sledeća saznanja. Neprimetno formiramo stavove koji će izgraditi neku buduću odluku, koja će možda stvoriti neki važan datum na mapi života…’’

‘’…’’Dobri trenuci’’ beleže skoro neprimetne, a opet suštinski blistave mometne pojedihih nevažnih dana. Momente u kojima iznenada osetimo mir i saglasje sa sobom i svojom okolinom…’’

Maja Erdeljanin

Maja Erdeljanin je rođena u Novom Sadu 1971. godine. Diplomirala je na odseku za slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1995. gde je završila i Master studije 2008. Od 1992. učestvuje na preko 250 kolektivnih izložbi i u radu preko 60 likovnih kolonija i simpozijuma, a od 1993. samostalno izlaže na 50 izložbi (Srbija, Crna Gora, Grčka, Norveška, Italija, Holandija, Nemačka, Austrija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Španija, Francuska). Član je SULUV-a od 1996. i ULUS-a od 1997. godine. Dobitnik je više nagrada iz oblasti slikarstva i galerijskog rada.