Paulina Sudarski

Dom kulture opštine Novi Bečej, PU “Pava Sudarski”, Novi Bečej i Narodni muzej Zrenjanin Vas pozivaju na otvaranje “IZLOŽBA RADOVA PAULINE SUDARSKI – 100 GODINA OD ROĐENJA” Izložbu će otvoriti Olivera Skoko, kustos Narodnog muzeja Zrenjanin.

  • Četvrtak, 12. jun 2014.g. sa početkom u 19h
  • Galerija “Selo” Doma kulture opštine Novi Bečej

Paulina Sudarski rođena je u Novom Bečeju 1914.g. U rodnom mestu je završila osnovnu školu i jedan razred gimnazije, a zatim prelazi u Beograd, gde završava gimnaziju kao i Umetničku školu kod profesora Ljube Ivanovića. Diplomu je stekla na Akademiji likovnih umetnosti 1940. godineu klasi Petra Dobrovića. Još 1937. godine postala je član SKOJ-a kao i član omladinske sekcije društva „Ženski pokret”. Bila je jedan od najaktivnijih saradnika lista „Žena danas”. Pred početak Drugog svetskog rata zapošljava sekao nastavnica u nikšićkoj Gimnaziji. S prvim borbama stupa u partizanski odred na Durmitoru i postaje deo grupeod sedam bolničarki koje su pratile ranjenike. Tokom ofanzive na Sutjesci, 13. juna 1943. godine, gine.