18.04.2018. godine u prizemlјu Doma kulture opštine Novi Bečej otvorena je stalna postavke izložbe ‘’NOVI BEČEJ KROZ EPOHE’’, koja obuhvata sve periode počev od Mlađeg kamenog doba, pa sve do Novog veka, i predstavlјa turističko-kulturnu prezentaciju lokaliteta i objekata iz tih perioda sa teritorije opštine Novi Bečej.

Autorka izložbe je Ildiko Medović, kustos arheolog sa kojom Dom kulture ima višegodišnju saradnju.

Pomoć pri realizaciji izložbe pružili su: Muzej Vojvodine, Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara i Opština Novi Bečej.

U stalnoj postavci nalazi se oko 200 eksponata koji predstavlјaju samo deo zbirke koje je Opština Novi Bečej otkupila od Jovice Bakalova, arheologa – amatera iz Zrenjanina, a koji oslikavaju istorijske periode razvoja našeg mesta i njegove okoline.

Novica Blažin, direktor Doma kulture, rekao je da je ovo tek početak rada na prikuplјanju arheološke i istoriografske građe vezane za Novi Bečej i čuvanju tradicije našeg mesta. Takođe je istakao da je u planu da se u određenim vremenskim intervalima zbirka proširuje novim eksponatima, a da sama ova izložba predstavlјa ujedno i pozivnicu da se lokaliteti posete i vide.

Izložba je dostupna posetiocima svakog radnog dana od 07,00 do 21,00 sat.