U sredu, 18. aprila 2018. godine sa početkom u 13,00 sati u prizemlјu Doma kulture opštine Novi Bečej biće otvorena stalna postavka izložbe ’’NOVI BEČEJ KROZ EPOHE’’.

Ovu izložbu Dom kulture je realizovao u saradnji sa Muzejom Vojvodine, Zavodom za kulturu vojvođanskih Mađara i Opštinom Novi Bečej.

Izložba obuhvata tri perioda: praistoriju, srednji vek i moderno doba, i predstavlјa turističko-kulturnu prezentaciju lokaliteta i objekata iz tih perioda sa teritorije opštine Novi Bečej.