Novobečejski svetlopisci

U sredu, 26. aprila 2017. godine u galeriji ’’Selo’’ Doma kulture sa početkom u 20,00 sati biće otvorena izložba fotografija NOVOBEČEJSKI SVETLOPISCI.

Autor ove izložbe je naš sugrađanin, Andre Karolj, veliki kolekcionar i ljubitelj fotografije kao i istorije našeg zavičaja. Na izložbi će biti izložene fotografije iz njegove privatne kolekcije.

Cilj  izložbe je da prikaže pisani trag  novobečejskih fotografa kroz istoriju razvoja ove, danas, već nauke.  Izložba se više bavi ličnostima i objektima koji se nalaze na samim fotografijama, nego samom tehnikom fotografisanja.

Izložba obuhvata period od druge polovine XIX veka do kraja XX veka i umetnike – fotografe u Novom Bečeju koji su slikovito zabeležili događaje i ličnosti u proteklih 140 godina. Zahvaljujući njima, Novi Bečej je ostao „zamrznut“ na fotografijama, a znatiželjni posmatrači sada, gledajući te stare crno-bele slike vraćaju se u vremena naših dedova i pradedova.

Zahvaljujući fotografima – svetlopiscima večno će ostati zabeleženi trenuci jednog davno prohujalog vremena.

Izložba će dati odgovore na sledeća pitanja:

Odakle i kada je to čudo tehnike stiglo u Novi Bečej? Kako ga je stanovništvo prihvatilo?

 I, što je za autora ove izložbe najbitnije, ko su bili ti meštani koji su, umesto slikarskom četkicom, pomoću te nove skalamerije i hemije pravili najverodostojnije slike do tada?