Обзорја на Тиси – Дани Јосифа Маринковића

Позивни композиторски конкурс за српску соло песму
У току су припреме за одржавање Позивног композиторског конкурса за соло песму за глас и клавир, који ће се одржати у оквиру ’’27. Обзорја на Тиси – Дани Јосифа Маринковића – 2019’’.

Ова престижна манифестација се редовно већ 26 година одржава под окриљем и у организацији Дома културе општине Нови Бечеј у част родоначелника српске соло песме, великог композитора Јосифа Маринковића, рођеног 1851.г. у Врањеву (Нови Бечеј).

2019. године ће се одржати 27. Обзорја на Тиси – Дани Јосифа Маринковића 22. и 23. маја.

Позивни композиторски конкурс за соло песму настао је из жеље да се домаћи композитори врате соло песми, која је уз хорску композицију некад била један од најпопуларнијих музичких облика код нас, а данас је готово сасвим у изумирању.

ТЕКСТ КОНКУРСА

Према условима конкурса компонује се соло песма за глас и клавир, избор текста је слободан, из уметничке или народне поезије, а трајање композиције је ограничено (од 2 до 5 минута). Текст песме мора бити на српском језику.

Композиције морају бити компјутерски преписане у програму Финале или Сибелиус, и достављене путем е-маил-а или ЦЂа, а такође их треба доставити и у ПДФ формату.

Конкурсни материјал треба доставити са Изјавом аутора да композиција није до сада извођена и то до 01. марта 2019.г. на адресу: Дом културе општине Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, Трг ослобођења бб, са назнаком ’’за конкурс’’ или на е-маил:  marijana.domkulture @ gmail.com

Све приспеле композиције биће откупљене једнаким новчаним износом, који ће бити исплаћен по окончању конкурса.

Композиције ће бити премијерно изведене на 27. Обзорјима на Тиси у Новом Бечеју, 22-23. маја 2019.г. у Дому културе општине Нови Бечеј.

Композиције ће оцењивати стручни жири од три члана.

Доделиће се три новчане награде за освојено 1., 2. и 3. место, kao и Награда публике.