28. ’’ Обзорја на Тиси – Дани Јосифа Маринковића’’
                                                                                     21 – 22. мај 2020.г. Нови Бечеј

К О Н К У Р С
Отворено такмичење соло певача

Организациони одбор ’’Обзорја на Тиси – Дани Јосифа Маринковића’’ ОБЈАВИО ЈЕ КОНКУРС за Отворено такмичење соло певача у оквиру манифестације ’’Обзорја на Тиси – Дани Јосифа Маринковића’’, које ће се одржати 21-22.05.2020.г. у Дому културе општине Нови Бечеј у Новом Бечеју, ул. Трг ослобођења бб, Р. Србија.

П Р А В И Л Н И К   Т А К М И Ч Е Њ А

Члан 1.
Такмичење је отворено за све заинтересоване певаче старости до 32 године.

Члан 2.
Такмичење се одвија у 4 категорије у мушкој и женској конкуренцији (Преткатегорија – ученици нижих музичких школа, Iа Категорија – ученици 1. и 2. разреда средње музичке школе, Iб Категорија – ученици 3. и 4. разреда средње музичке школе и II Категорија – студенти и остали).

Члан 3.
Пропозиције такмичења

Преткатегорија
Такмичење за категорију нижих музичких школа у мушкој и женској конкуренцији одвија се у једној етапи са следећим програмом:
1)Соло песма Јосифа Маринковића
2)Песма по избору

Iа Категорија
Такмичење за категорију средњих музичких школа (1. и 2. разред) у мушкој и женској конкуренцији одвија се у једној етапи са следећим програмом:

1)Соло песма Јосифа Маринковића
2)Соло песма XIX век
3)Композиција са Позивног композиторског конкурса за соло песму ’’ Обзорја на Тиси’’*

Iб Категорија
Такмичење за категорију средњих музичких школа (3. и 4. разред) у мушкој и женској конкуренцији одвија се у једној етапи са следећим програмом:

1)Соло песма Јосифа Маринковића
2)Соло песма XIX век
3)Оперска арија
4)Композиција са Позивног композиторског конкурса за соло песму ’’ Обзорја на Тиси’’*

II Категорија
Такмичење за студенте одвија се у две етапе. Прва етапа је елиминаторна. Такмичари су дужни да на такмичењу изведу следећи програм:

Прва етапа такмичења:
1)Соло песма Јосифа Маринковића
2)Соло песма XIX век
3)Оперска арија

Друга етапа такмичења:
4)Композиција са Позивног композиторског конкурса за соло песму’’Обзорја на Тиси’’ *
5)Соло песма XX век
6)Оперска арија

Члан 4.
Програм се изводи напамет.

Члан 5.
Наступ такмичара је по азбучном реду почетног слова презимена. О редоследу и термину наступа организатор ће обавестити такмичаре, а најкасније пет дана пре дана одржавања такмичења.

Члан 6.
Изведени програм учесника оцењује стручни жири састављен од 5 чланова.

Члан 7.
Кандидат може имати свог клавирског пратиоца. У случају да га нема, добија званичног корепетитора такмичења и обавезан је да са пријавом пошаље и ноте композиција које изводи. Надокнада за званичног корепетитора такмичења (једна проба и наступ):

                                                                                 Држављани Р. Србије      Страни држављани
– Преткатегорија (нижа школа)                  2.000,00 дин.                                   20 Е
– Iа и Iб Категорија (средња школа)         3.000,00 дин.                                   30 Е
– II Категорија (студенти и остали)           5.000,00 дин.                                   50 Е

Уплата се врши на лицу места.

Члан 8.
Такмичење ће се одржати у периоду 21-22.05.2020.г. у Дому културе општине Нови Бечеј, ул. Трг ослобођења бб, Нови Бечеј, Република Србија.

Члан 9.
Рок за пријављивање је до 05.05.2020. године.

Члан 10.
Кандидат је у обавези да уплати котизацију у износу од:

                                                                                     Држављани Р. Србије        Страни држављани
– Преткатегорија (нижа школа)                          2.000,00 дин.                                    20 Е
– Iа и Iб Категорија (средња школа)                 3.000,00 дин.                                    30 Е
– II Категорија (студенти и остали)                   5.000,00 дин.                                    50 Е

при чему добија програмску свеску, аудио и видео снимак наступа.

Уплату извршити на жиро рачун Дома културе општине Нови Бечеј: 840-745151843-03, позив на број 97 88-221-09569, шифра плаћања 253, за назнаком: Котизација за такмичење. Страни држављани плаћају по доласку, на лицу места.

Члан 11.
Пласман такмичара одлучиће бодови.

Члан 12.
Кандидати из нижих музичких школа (Преткатегорија) добијају Плакету. Лауреат Преткатегорије добија награду.

Награде које организатор додељује су:
                                                                                                        Iа и Iб Категорија              II Категорија
– За освојено I место у мушкој конкуренцији              10.000,00 дин.               25.000,00 дин.
– За освојено I место у женској конкуренцији            10.000,00 дин.               25.000,00 дин.
– За освојено II место у мушкој конкуренцији              5.000,00 дин.                15.000,00 дин.
– За освојено II место у женској конкуренцији             5.000,00 дин.               15.000,00 дин.
– За освојено III место у мушкој конкуренцији              3.000,00 дин.              10.000,00 дин.
– За освојено III место у женској конкуренцији             3.000,00 дин.              10.000,00 дин.

Жири такмичења ће доделити и три специјалне награде:

– Награда за најбоље извођење композиције Јосифа Маринковића
– Награда за најбоље извођење композиције са Позивног композиторског конкурса ’’Обзорја на Тиси’’
– Награда Лауреату такмичења

Члан 13.
На крају такмичарског дана биће организован округли сто са члановима жирија и такмичарима који су наступили тог дана. Свечани концерт победника и додела диплома и награда одржаће се последњег дана такмичења.

Члан 14.
Кандидати су дужни да пошаљу следећа документа:

– Попуњену Пријаву на конкурс * (обавезно попунити електронски са пуним именом композитора и називом композиције у оригиналу);
– Фотокопију извода из матичне књиге рођених или фотокопију личне карте;
– Фотографију (и путем е-маила: marijana.domkulture@gmail.com);
– Доказ о уплаћеној котизацији.

Сви заинтересовани могу пријаве послати до 05. маја 2020.г. на адресу:
Дом културе општине Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, Трг ослобођења бб,
Република Србија, са назнаком ’’за конкурс’’.

Члан 15.
За додатне информације обратити се на тел: +38123/771-330; +38162/56 22 13 или
путем е-маила: marijana.domkulture@gmail.com

* Композиције са Позивног композиторског конкурса за соло песму ’’Обзорја на Тиси’’, Композиције Јосифа Маринковића, Правилник такмичења и Пријава на конкурс налазе се на нашем веб сајту: www.domkultureonb.org.rs/obzorja-na-tisi

Напомена: Контакти оближњег смештаја за преноћиште је на нашем веб сајту: www.domkultureonb.org.rs/obzorja-na-tisi