10.  октобра 2022. године у Дому културе општине Нови Бечеј одржана је Зонска смотра ликовних уметника аматера.

Организатори ове ликовне смотре су Савез уметничког стваралаштва аматера Војводине и Дом културе општине Нови Бечеј.

Изложба је обухватила радове који су пласирани са општинских такмичења одржаних у Кикинди, Бечеју и Новом Бечеју.

Овом приликом публици су се обратили  секретар Савеза уметничког стваралаштва аматера Војводине, Саво Мучибабић, сарадник у Дому културе, Едит Зеребељи Тењи и селектор смотре Сава Степанов, историчар уметности, који је овом приликом и саопштио резултате, тј.  саопштио који су се радови пласирали на даље тамичење, 23. Смотру ликовних уметника аматера Војводине, која ће се одржати 06. новембра, такође у Дому културе.

Радови пласирани на даље такмичење су:

 1. Естер Шари (Нови Бечеј) – ВИТРАЖ
 2. Радован Јосимовић (Нови Бечеј) – ГРАД
 3. Миодраг Илић (Нови Бечеј) – ФАЦЕ 1
 4. Марина Веселиновић (Нови Бечеј) – СЛАНО КОПОВО
 5. Надица Јосимовић (Нови Бечеј) – СКЕЛА
 6. Едит Зреребељи Тењи (Нови Бечеј) – ПРЕЛИВАЊЕ
 7. Смиљана Шалго (Кикинда) – ЗИМА
 8. Жолт Деги (Кикинда) – ЦВЕЋЕ
 9. Милан Драгољевић (Кикинда) – ПЕЈЗАЖ
 10. Весна Шарац (Кикинда) – ЦВЕЋЕ
 11. Пирошка Тот Каша (Бечеј) – УСПОМЕНА