20. i 21. aprila 2017.g. u Domu kulture opštine Novi Bečej održana je Konferencija sa međunarodnim učešćem ’’Održivi razvoj arheoloških lokaliteta – Arača 2017.’’ u okviru projekta ’’Prošlost u sadašnjosti kao zalog budućnosti’’ koji je deo programa ’’Gradovi u fokusu 2016’’ Ministarstva kulture i informisanja RS.

Ova međunarodna konferencija okupila je na jednom mestu stručnjake iz Srbije, Hrvatske i Mađarske iz oblasti arheologije i konzerviranja arheoloških lokaliteta sa ciljem razmene iskustava i primera dobre prakse na polju održivog razvoja aheoloških lokaliteta.

Na konferenciji učešća u izlaganju uzelo je više od 20 stručnjaka, a konferencija je obuhvatila tri tematske oblasti: Dosadašnji rezultati na zaštiti i prezentaciji arheološkog lokaliteta srednjovekovne bazilike Arača, Primeri održivog razvoja arheoloških lokalitea i Kulturni turizam i arheološki lokaliteti.

Jedan od govornika na konferenciji bila je Svetlana Bakić iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture podsetivši na višegodišnju saradnju sa opštinom Novi Bečej na projektu lokaliteta Arača. „Moje pedavanje odnosi se na radove koji su izvođeni na Arači poslednjih tri godine pošto sam projekat predstavila na međunarodnoj konferenciji koja je održana u Senti 2013. godine, tako da ću sada govoriti o  tome šta smo radili u protekle četiri godine“ rekla je Bakić. Ona je dodala i da nekih novih arheoloških pronalazaka na Arači nema, a da je akcenat stavljen na konzervatorske radove. U daljem planu je, prema njenim rečima, izgradnja vizitorskog centra i arheološkog parka kojim bi se upotpunila Arača i kao arheološki i turistički lokalitet.

Zoran Vapa, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, istakao je značaj objedinjavanja postavke eksponata pronađenih na Arači na jednom mestu kako bi se posetiocima omogućilo da na kada dođu na to arheološko nalazište i vide o čemu se tu tačno radi. On je dodao i da je značaj ovog skupa veliki i sa aspekta razmene praktičnih saznanja i uporedne prakse održivog razvoja arheoloških lokaliteta. Posebno značajno sa aspekta turističke ponude, prema njegovim rečima je da celokupna arheološka turistička ponuda bude objedinjena i dostupna. „Danas su, mahom, turističke ponude na tri dana i vi tri dana morate posetiocima da ponudite sve: od dobrog smeštaja i gastronomije do kulturnih dobara“ rekao je Vapa. On je kao primer dobre prakse istakao Mađarsku koja je gradeći banjski turizam povezala i oznažila i kulturni. Zoran Vapa je zaključio da opština Novi Bečej ima odličnu perspektivu razvoja kulturnog turizma i odličnu priliku da tu granu turizma razvije.

Među predavačima bili su i dr Miomir Korać, direktor Arheološkog instituta Beograd, prof. dr Janja Ranogajec, šef katedre za inženjerstvo materijala i Laboratorije Tehnološkog fakulteta Novi Sad, dr Marko Nikolić, Mirela Hutinec, Peter Kertesz, Tamas Kardos, dr Vujadin Ivanišević, mr Gordana Simić i mnogi drugi.

Organizatori konferencije su: Opština Novi Bečej i Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin, a pokrovitelj Ministarstvo kulture i informisanja RS.

Partneri:

Nacionalni komitet ICOMOS-a

Društvo konverzatora Srbije

Arheološki institut Beograd

Naučni odbor:

Dr Miomir Korać, direktor Arheološkog instituta Beograd

Prof. dr Janja Ranogajec, šef katedre za inženjerstvo materijala i Laboratorije Tehnološkog fakulteta Novi Sad

Dr Bogdan Janjušević, istoričar umetnosti, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin

Mr Gordana Simić, arhitekta

Svetlana Bakić, arhitekta

Dejan Radovanović, istoričar umetnosti, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin

Organizacioni odbor:

Dragan Rauški

Ljiljana Stražmešterov

Ivana Pašić

Jovana Vokić

Novica Blažin