Subota, 17.06.2017. u 09:30h

Galerija ’’Selo”

Organizator: Srpski kung fu vušu savez

Kina kao najstarija i najmnogoljudnija zemlja sveta, preteča je mnogo svega, pa i borilačkih sportova. Iz Kine je sve počelo. Svi borilački sportovi imaju korene u Kini.

Šta je kung fu?

Kung fu je tradicionalni kineski sport, koji se bavi unutrašnjim i spoljašnjim aspektom vežbanja, sa borilačkim pokretima kao glavnim sadržajem i sa rutinskim vežbama i slobodnom borbom kao svojim formama.

Kung fu, drevni sport u Kini, vodi poreklo još od vremena prvih zajednica i klanova u primitivnim društvima.

Ovo su bili najraniji začeci kung fua, a služili su kao metod za jačanje zdravlja, lečenje bolesti, produženje života, ublažavanja agresivnosti i želje za borbom i treniranje vojnih veština za članove ovih društvenih grupacija.

Tokom dinastija SHANG i ZHOU (1550-1027 god. pre nove ere) pojavile su se organizovane kung fu aktivnosti, koje su služile kao sredstvo za obuku vojnika, a postojali su i kursevi za obuku u pravim kung fu školama.

Tokom vladavina QIN i HAN dinastija (od 221 pre nove ere do 221 god), plesni ratnički sportovi slični rutinskim vežbama, kao što su igre širokog mača, igra bodeža-sekire, igra mača, igra dvosekle helebarde su se pojavljivali jedno za drugim.

Za vreme vladavine dinastije TANG i SUNG (618-1279) stvorene su mnoge civilne kung fu organizacije.

Za vreme Republike Kine (1912-1949) pojavile su se mnoge moderne kung fu organizacije u obliku bokserskih društava.

Godine 1928. Republička vlada je osnovala “Centralni kung fu institut”, u Nanjingu. Posle toga, osnovani su provincijski lokalni kungfu instituti u provincijama, okruzima i gradovima.

Centralni kung fu institut je održao kung fu susret 1928. god. i 1933. god. u Nanjingu.

U periodu Narodne Republike Kine kung fu je postao sastavni deo kulture i fizičkog vaspitanja naroda i sporta i izuzetno mnogo se razvijao. Sve srednje škole preuzele su kung fu za deo programa fizičkog vaspitanja.

Zbog svega navedenog kung fu vušu nije samo sport i zato se teško može porediti sa drugim sportovima i veštinama.

Srpski kung fu vušu savez sa sedištem u Novom Bečeju je nasto od klubova koji su bili članovi bivšeg Kung fu vušu saveza Jugoslavije, pa Srbije i Crne gore. Ima 30-tak klubova i svakim danom im raste broj. Članovi smo evropske i svetske federacije i najaktivniji savez regiona.

U toku su pripreme za osnivanje jedinice društva kinesko – srpskog prijateljstva u Novom Bečeju, a posle i u svim gradovima Srbije, za početak tamo gde postoje klubovi kung fu vušua. Sa osnivanjem novih klubova i društvo kinesko-srpskog prijateljstva će se širiti.