Изложба под називом ’’Рачуни и писма са меморандумом новобечејских трговаца, занатлија, адвоката и фирми’’ отворена је 30. октобра у галерији “Село“ Дома културе општине Нови Бечеј. Иницијатор и аутор ове изложбе је наш суграђанин, колекционар Андре Карољ.

У име домаћина публици се обратила Едит Зеребељи Тењи, сарадник у Дому културе, а изложбу је представила Љубица Киселички, сарадник поставке ове изложбе, као и сам аутор изложбе, захваливши се том приликом Дому културе на помоћи организовања и реализације изложбе.

Према неким забелешкама још пре 5000 година Сумери су у Месопотамији поставили темеље књиговодства, приликом чега се појавила потреба за коришћењем рачуна. Први званични трговачки рачун потиче од Ханза савеза из XII века. Прву уредбу која у основи мења употребу рачуна донели су Пруси у XVIII веку, а Немци у XIX веку. Тако је почело са масовним издавањем рачуна за клијенте и купце.

Златно доба меморандум рачуна наступило је око средине XIX века и трајало је пуних сто година. 

Рачуни са меморандумом новобечејских трговаца, адвоката, штедионица, мањих фабрика и разних занатлија јављају се крајем XIX века. У почетку су  они штампани у већим градовима јужне Угарске, све до отварања штампарије Јована Радака у Новом Бечеју, коју убрзо преузима Гига Јовановић и штампарије Бранка Пецарског у Врањеву. На меморандуму су обично били истакнути име и презиме власника фирме, услуге које врши, коју робу нуди, адреса назив и број рачуна банке. Како је у Новом Бечеју живело мешовито становништво Срба, Мађара и Немаца, тако су поједини меморандум рачуни били исписани, неким од тих језика или двојезично, па је мултинационалност која је тада, као и данас, била део војвођанског идентитета, додатно истакла бројност и разноликост трговаца, занатлија и привредника тог времена.

На изложби се може видети меморандум рачун трговца Јована Милетића из 1876. године, који се бавио продајом на велико соли, дувана, пива и вина. Такође рачун сајџије Стевана Шимоња из 1903. године, на коме се на полеђини налази рекламни двојезични натпис на српском и мађарском језику, затим рачун са меморандумом Гедеона Рохонција из 1910. године, на чијој се полеђини налази слика, претеча данашњих летака. Изложен је и меморандум рачун у смеђој боји парне циглане браће Бон из 1941. године на коме се налази натпис на српском, мађарском и немачком језику.

Ова интересантна изложба је отворена за посете у радном времену Дома културе  до 20. новембра 2020.