U toku su pripreme za održavanje Pozivnog kompozitorskog konkursa za solo pesmu za glas i klavir, koji će se održati u okviru ’’27. Obzorja na Tisi – Dani Josifa Marinkovića – 2019’’.

Ova prestižna manifestacija se redovno već 26 godina održava pod okrilјem i u organizaciji Doma kulture opštine Novi Bečej u čast rodonačelnika srpske solo pesme, velikog kompozitora Josifa Marinkovića, rođenog 1851.g. u Vranjevu (Novi Bečej).

2019. godine će se održati 27. Obzorja na Tisi – Dani Josifa Marinkovića 22. i 23. maja.

Pozivni kompozitorski konkurs za solo pesmu nastao je iz želјe da se domaći kompozitori vrate solo pesmi, koja je uz horsku kompoziciju nekad bila jedan od najpopularnijih muzičkih oblika kod nas, a danas je gotovo sasvim u izumiranju.

TEKST KONKURSA

Prema uslovima konkursa komponuje se solo pesma za glas i klavir, izbor teksta je slobodan, iz umetničke ili narodne poezije, a trajanje kompozicije je ograničeno (od 2 do 5 minuta). Tekst pesme mora biti na srpskom jeziku.

Kompozicije moraju biti kompjuterski prepisane u programu Finale ili Sibelius, i dostavlјene putem e-mail-a ili CD-a, a takođe ih treba dostaviti i u PDF formatu.

Konkursni materijal treba dostaviti sa Izjavom autora da kompozicija nije do sada izvođena i to do 01. marta 2019.g. na adresu: Dom kulture opštine Novi Bečej, 23272 Novi Bečej, Trg oslobođenja bb, sa naznakom ’’za konkurs’’ ili na e-mail: marijana.domkulture@gmail.com.

Sve prispele kompozicije biće otkuplјene jednakim novčanim iznosom, koji će biti isplaćen po okončanju konkursa.

Kompozicije će biti premijerno izvedene na 27. Obzorjima na Tisi u Novom Bečeju, 22-23. maja 2019.g. u Domu kulture opštine Novi Bečej.

Kompozicije će ocenjivati stručni žiri od tri člana.

Dodeliće se tri novčane nagrade za osvojeno I, II i III mesto, i Nagrada publike.