У среду, 12. јуна 2019. године у Дому културе општине Нови Бечеј одржана је промоција првог издања књиге “Примењено позориште у Војводини од 2000. године до данас“ у издању Академије уметности Универзитета у Новом Саду. Аутори ове књиге су театролози Марина Миливојевић Мађарев и Милан Мађарев и драматург Иван Правдић. Ово издање је настало на основу пројекта о примењеном позоришту који је финансирао Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Аутори су настојали да што прецизније кроз теорију и кроз праксу дефинишу појам “примењено позориште“. Као резултат истраживачког пројекта ова књига на 96 страна нуди обрађено деловање примењенох позоришта на задатом простору унутар одређеног временског оквира и помаже да се уочи на који начин позоришне праксе повезују са локалним заједницама, са социјалним, образовним и културним актерима, те колико доприносе друштвеним и културним, а посебно вредносним променама. Примењено позориште обухвата: форум театар, креативну драму, импро театар, музејско позориште, инклузивни театар, драмску терапију, позориште заједнице и др….