У оквиру ‘’Дечије недеље’’Дом културе општине Нови Бечеј је за ученике 5. и 6. разреда ОШ ‘’Милоје Чиплић’’ и ОШ ‘’Јосиф Маринковић’’ организовао радионице на тему беса, конфликта и насиља, Циљ ових радионица је био да се млади упознају са појмом и врстама насиља, да разумеју факторе које утичу на појаву беса, конфликта и насиља, и да кроз креативан рад науче препознавање и превазилажење истог.Водитељ радионица била је Светлана Блажин, мастер педагог.