TAA

Okupljanje eminentnih slikara u okviru likovne kolonije Tiska Akademija Akvarela tradicionalno organizuje Dom kulture Opštine Novi Bečej. Ova ustanova akvarelistima obezbeđuje uslove za rad i nesmetano stvaralaštvo, s tim što se taj rad odvija u atmosferi potpune slobode likovnog izražavanja umetnika bez unapred zadatih tema. Zajednički cilj organizatora i umetnika je afirmacija izvornog akvarela kao likovne tehnike, što podrazumeva papir (kao podlogu), pigment boje kao materijal i vodu kao medij. Krajnji rezultat tog rada je umetničko delo iza koga stoji autor u punoj svojoj individualnosti.

Manifestacija je od svog osnivanja 1995. godine, u znatnoj meri obeležila likovni i kulturni identitet Novog Bečeja, Vojvodine i Srbije. Osnivači Tiske Akademije Akvarela su Zdravko Mandić, Grujica Lazarević, Milorad Miša Berbakov, Đorđe Simić i Milorad Maravić a u drugom sazivu pridružio im se i Vlastimir Nikolić. Osnivači i učesnici kolonije su svojim umetničkim autoritetom omogućili visok nivo manifestacije poznate i prepoznatljive u likovnom životu na prostoru naše zemlje.

TAA

Tokom godina zajedničkog rada i druženja u Novom Bečeju utemeljivačima se pridružio veliki broj slikara. Đorđe Petrović, Ranko Beljinac, Milivoj Mića Bogosavljević, Dragoslav Husar, Silva Vujović, Rajko Karišić, Branislav Marković, Tibor Nađ, Moma Antonović, Radiša Lucić, Aleksandar Bogdanović, Šandor Šlajf, Janoš Mesaroš, Lili Bunjik, Maja Verzoti, Milivoj Štulović, Viktor Škrabanj, Eleonora Tol, Branislav Stojančev Paša, Aleksandar Bogdanović, Dimitrije Kolarević, Rajna Krulj, Divna Stefanović Tilić, Momir Armuš, Dominika Morariu, Danijela Morariu, Vladimir Vlajić a od 2010. godine učestvuju i slikari iz inostranstva Peter Eleven (Nemačka), Zoltan Grof (Mađarska), Viktor Zubko (Ukrajina) i Edit Jožvai Kišlerinc (Mađarska).

Kao pozitivna posledica otvorenog rada kolonije TAA u Novom Bečeju je porastao broj akvarelista amatera, među kojima su i veoma uspešni i nagrađivani.

Dom kulture Opštine Novi Bečej poseduje Galeriju Tiske Akademije Akvarela u kojoj je izložena stalna postavka radova sa prethodnih kolonija. Radovi su izloženi tokom cele godine tako da ova zbirka akvarela predstavlja kulturni reprezent i jedina je galerija ove vrste u Pokrajini i Republici. Dom kulture raspolaže sa fundusom od 202 rada nastalim na ovoj koloniji u proteklih 17 godina. Radovi su vlasništvo Doma kulture i Opštine Novi Bečej i ne mogu se otuđivati.