Povodom Uskršnjih praznika u Domu kulture opštine Novi Bečej će biti organizovane radionice za decu na temu UKRAŠAVANјE USKRŠNјIH JAJA, sa cilјem proširivanja znanja o likovnoj kulturi, interaktivnog učenja kroz igru; proširivanja znanja o poreklu i značaju Uskršnjih običaja.

Radionice će se održati u tri termina 27, 28. i 29. marta 2018. godine za učenike 1. i 2. razreda OŠ ‘’Miloje Čiplić’’ i OŠ ‘’Josif Marinković’’, kao i za decu predškolskog uzrasta PU ‘’Pava Sudarski’’.

Voditelј radionice je vajarka Verica Milatović.